Stichting Jacob de Wit 2020 streeft er naar dat de Amsterdamse schilder Jacob de Wit (1695-1754) door een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek wordt (her)ontdekt.

De stichting doet dit door verschillende initiatieven om het leven en de 'verdwenen' (schilder)werken van Jacob de Wit te inventariseren en deze op een eigentijdse wijze te presenteren. Zodat in het jaar 2020, precies 325 jaar nadat Jacob is geboren, iedereen van zijn bijzondere schilderijen en tekeningen kan genieten in musea en in bijzondere historische panden.

De stichting wil actief eigenaren en instellingen die werken van Jacob de Wit beheren of over informatie beschikken, met elkaar verbinden en gerichte zoekacties via een enthousiast publiek starten. Zo kan stap voor stap het breed verspreide werk van Jacob de Wit worden (her)ontdekt en aan een groter publiek worden getoond en gedeeld.  Klik hier voor ons jaarverslag 2016/2017.

 
Bestuur Jacob de Wit  2 020   Thijs Boers, conservator Amsterdam Museum, Vincent Boele, conservator De Nieuwe Kerk & Hermitage Amsterdam en Henk Atze Dijkstra adviseur erfgoed Cultuurfonds, foto Martijn Gijsbertsen

Bestuur Jacob de Wit 2020 Thijs Boers, conservator Amsterdam Museum, Vincent Boele, conservator De Nieuwe Kerk & Hermitage Amsterdam en Henk Atze Dijkstra adviseur erfgoed Cultuurfonds, foto Martijn Gijsbertsen

Stichting Jacob de Wit 2020 is een non-profit initiatief van:

-         Henk Atze Dijkstra, voorzitter;  

-         Vincent Boele, secretaris;

-         Thijs Boers.  

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen, of vaker als daartoe aanleiding is. De voorzitter brengt verslag uit van de stand van zaken. Eenmaal per jaar legt hij in samenspraak met de penningmeester een jaarbegroting aan het bestuur voor en stemt samen met het bestuur doelen af of bij. Klik hier voor ons beleidsplan 2018. Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden en ook geen onkostenvergoedingen.