Witje ‘De jeugd van Bacchus’, olieverf op doek,  Jacob de Wit 1735 Foto: Martijn Gijsbertsen

Witje ‘De jeugd van Bacchus’, olieverf op doek,

Jacob de Wit 1735
Foto: Martijn Gijsbertsen

Doelstellingen

1.       Het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan voor de (her)ontdekking (zowel de inventarisatie als presentatie) van Jacob de Wit en zijn schilder- en tekenkunst.

2.       Het enthousiasmeren van een breed publiek en de betrokken partijen, zoals stichtingen, musea, instellingen en particulieren, die zich gaan committeren om bij te dragen aan de (her)ontdekking van Jacob de Wit en zijn werk.

3.       Het toegankelijk maken van de werken van- en informatie over Jacob de Wit, in samenwerking met het bestaande netwerk in en buiten Amsterdam. Met de inzet van eigentijdse technieken willen wij in het jaar 2020 hebben bijgedragen aan de herontdekking van Jacob de Wit en zijn werk, alsmede aan blijvende publieke belangstelling. 

4.       Het financieel mogelijk maken van bovenstaande doelen door het organiseren van verschillende publieksprojecten en bijeenkomsten. De eventuele opbrengsten hiervan kunnen voor de ontwikkeling van participatieprojecten worden ingezet, zoals een digitaal (museum)atelier van Jacob de Wit of bijdragen in het herstel van Jacob de Wit's kunstwerken. Voor het werven van gelden en schenkingen ter ondersteuning van de diverse projecten zal de stichting ook de culturele ANBI status aanvragen.